Полезна информация
Пласт Комерс ‑ 93 с проект за повишаване на енергийната си ефективностНа 30-ти ноември компанията подписа договор за старта на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Пласт Комерс - 93 ООД за повишаване на конкурентоспособността на компанията и постигане на устойчив растеж“. Чрез тази инициатива компанията цели да увеличи своята конкурентоспособност и да постигне по-устойчиво развитие в дългосрочен план.

Част от проекта е закупуването и внедряването на ново модерно оборудване – PVC гранулатор и мелница за раздробяване на отпадна продукция, както и внедряване на система за енергиен мениджмънт и сертифициране по ISO 50001.

Чрез планираните дейности в дългосрочен план ще бъдат редуцирани енергийните разходи за производство, като същевременно ще бъде разширен съществуващият производствен капацитет на компанията. В допълнение, ще бъде повишено качеството на произвежданата продукция и ще се редуцира количеството на бракуваната. Инвестицията ще доведе до допълнителни ползи за околната среда чрез общо намаляване на вредните въглеродни емисии в следствие на дейността на Пласт Комерс – 93.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е финансиран от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


Всички права запазени / 2015 г. Created by BIAnet